1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They are very popular."

"They are very popular."

Dịch:Họ rất nổi tiếng.

July 9, 2014

20 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/ti.ay

chúng thì rất phổ biến

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HuyenMaiTh

Ok tôi đồng ý rất ok

May 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

nổi tiếng nên dùng famous

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/twodustyfeet

Họ thì rất phổ biến. Cũng sai

November 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

'phổ biến': (tính từ) Có tính chất chung, có thể áp dụng cho cả một tập hợp hiện tượng, sự vật

vd: Một hiện tượng phổ biến. Nó thì phổ biến ở nhiều quốc gia.

Câu của bạn rất không tự nhiên trong tiếng Việt, khi 'phổ biến' được dùng như một tính từ nó không dùng để miêu tả con người.

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Vthanhle

Đáp án: "chúng rất phổ biến" hoặc "họ rất nổi tiếng". Mình chọn "họ rất phổ biến" thì lại sai, hic hic

December 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/liencoi9999

Ở một bài trước dịch nổi tiếng = famous là đúng, popular ra kết quả sai. Bài này popular dịch ra nổi tiếng là đúng :)

June 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Chino2032006

Họ rất nổi tiếng

May 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/CuongCo

chúng rất phổ biến. Và sai =.=

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TranDucChien

Phổ biến và Phổ thông như nhau mà thôi.

October 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minhtran278

chả ai dùng từ popular chỉ sự nổi tiếng cả, mà dịch ra phổ biến cũng báo sai, người ta dùng famous chỉ sự nổi tiếng tôi.

January 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/namvay

"chúng nó rất phổ biến" what's wrong?

July 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ThanhNgan0

Câu này chẳng có gì sai cả; sai chăng là do những người có quyền quyết định câu nào đúng, cái nào sai thôi! Chúng nó rất phổ biến là sai; còn chúng là rất phổ biến lại đúng! Thật ngớ ngẩn!

April 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

I am very popular, too.

August 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/AnhMinh3

Họ quá nổi tiếng tại sao lại sai

December 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/QucDng253459

Họ giờ rất nổi tiếng => Đây mới chính xác, trên đời ko gì là mãi mãi cả

May 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ComeOci1

Tai sao dich ho rat pho bien lai sai

March 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/BinhTamNgo

popular địch là thông dụng mà không được, beep

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/SnackPoca

po piu lu lờ ???

December 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phongvietnam

Họ rất được yêu mến

January 1, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.