"I remember the times when you fail."

Dịch:Tôi nhớ những lần khi bạn thất bại.

July 9, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/TNguynMinh11

Coffin dance for me


https://www.duolingo.com/profile/Tmw3vq

I remember the times when you fail


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen_Huu_Linh

Nghe đau lòng V...vậy

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.