"Văn phòng ở cấp mặt đường ."

Dịch:The office is at street level.

July 9, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HUNGANHVN

Câu này nghĩa là gì ấy nhỉ? Hiểu được nghĩa tiếng Việt chết liền!!!

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khuekin

Mình chưa hiểu câu này nghĩa là gì

July 26, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.