Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Văn phòng ở cấp mặt đường ."

Dịch:The office is at street level.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HUNGANHVN

Câu này nghĩa là gì ấy nhỉ? Hiểu được nghĩa tiếng Việt chết liền!!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/khuekin

Mình chưa hiểu câu này nghĩa là gì

4 năm trước