1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I run once a week."

"I run once a week."

Dịch:Tôi chạy bộ một tuần một lần.

July 9, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thienancivil

tôi chạy một lần mỗi tuần.


https://www.duolingo.com/profile/hnhi908517

Tôi chạy bộ mỗi ngày một tuần


https://www.duolingo.com/profile/Hng254625

Run chỉ là chạy thôi chứ, sao dịch là chạy bộ nhỉ mod


https://www.duolingo.com/profile/TCNRed

Tuy vao tinh huong ban oi...nguoi nghe se hieu


https://www.duolingo.com/profile/KwonBoA759063

Gợi ý bị thiếu nên tôi mới sai. Mong phần mềm sửa lại


https://www.duolingo.com/profile/louisdong

Ai cho mình câu hỏi cho câu này với ???


https://www.duolingo.com/profile/dinhducthang

How many days a week do you run?


https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

How many times do you run a week?


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I run once a week, I run once a week, I run once a week, I run once a week, I run once a week, I run once a week


https://www.duolingo.com/profile/GiangNguyn195308

Tôi chạy một tuần

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.