"Những đôi giầy của tôi thì màu trắng."

Dịch:My shoes are white.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hieu_Trung

Khi nào dùng "are" và khi nào dùng "is" vậy mọi người?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VuongKimDung

khi số nhiều thì dùng " are ", còn số ít thì dùng " is".

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.