"Những đôi giầy của tôi thì màu trắng."

Dịch:My shoes are white.

July 9, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Hieu_Trung

Khi nào dùng "are" và khi nào dùng "is" vậy mọi người?


https://www.duolingo.com/profile/VuongKimDung

khi số nhiều thì dùng " are ", còn số ít thì dùng " is".

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.