"You are my future husband."

แปลว่า:คุณเป็นสามีในอนาคตของฉัน

February 10, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natthaviro

คุณเป็นสามีของฉันในอนาคต

ก็ผิดแฮะ 555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย