"You are my future husband."

แปลว่า:คุณเป็นสามีในอนาคตของฉัน

February 10, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natthaviro

คุณเป็นสามีของฉันในอนาคต

ก็ผิดแฮะ 555


https://www.duolingo.com/profile/PowKedthong

ประโยคสำคัญนำไปใช้ได้


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

หวานซึ้งครับ


https://www.duolingo.com/profile/Bimiiz

อรุ่ม~


https://www.duolingo.com/profile/mkdsmd

คือกับเป็นต่างกันยังไงวะไอเ * ี้ย Duolingo


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

What about this? คุณจะสามีในอนาคตของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/LuckyToT

คุณคือสามีในอนาคตของฉัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย