"Not necessarily"

Dịch:Không nhất thiết

July 10, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dtrthi

Theo mình thì từ này có thể dịch thành chưa chắc Nhiều từ điển có ghi chú riêng cụm từ này:

Oxford: (As a response) what has been said or suggested may not be true or unavoidable. Tạm dịch: phản hồi/trả lời cho những gì dc nói hoặc dc đề nghị có thể không đúng hoặc không thể tránh khỏi

Longman: possibly, but not certainly (có thể, nhưng không chắc chắn)

Khi đưa vào câu dịch thì cảm thấy thoải mái hơn. với lại dịch không nhất thiết thì có vẻ phủ định nhiều quá và cũng không rõ nghĩa không chắc chắn lắm.


https://www.duolingo.com/profile/LeNhung3

Ai muốn tham gia clb của mình thì nhập mã này nhé:XCFJKQ


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen21021994

Nhap cho nao bn


https://www.duolingo.com/profile/young861

Mình dịch là : Không cần thiết lắm. Nó bảo: không nhất thiết. minh nghĩ mình đúng


https://www.duolingo.com/profile/inuGame

Mình nghĩ mình thích bạn mất rồi ahihi


https://www.duolingo.com/profile/JetHailley

Phát âm từ này mãi ko đúng .khó


https://www.duolingo.com/profile/tranquocviet226

"không thật sự cần thiết" sai :D


https://www.duolingo.com/profile/ngk68695

not necessarily learn.


https://www.duolingo.com/profile/shenyue2702

cho mình hỏi sao lại là necessary mà lại là necessarily???


https://www.duolingo.com/profile/Ellie691306

Mình thấy theo tiếng việt sẽ nói là Không cần thiết


https://www.duolingo.com/profile/bin549994

Cậu Bảnh đi đời rồi ông Giáo ạ! 10 năm 6 tháng


https://www.duolingo.com/profile/Thi537153

Not necessarily, no necessarily, no necessarily, no necessarily, không nhất thiết, no necessarily: không nhất thiết

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.