"Not necessarily"

Dịch:Không nhất thiết

July 10, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dtrthi

Theo mình thì từ này có thể dịch thành chưa chắc Nhiều từ điển có ghi chú riêng cụm từ này:

Oxford: (As a response) what has been said or suggested may not be true or unavoidable. Tạm dịch: phản hồi/trả lời cho những gì dc nói hoặc dc đề nghị có thể không đúng hoặc không thể tránh khỏi

Longman: possibly, but not certainly (có thể, nhưng không chắc chắn)

Khi đưa vào câu dịch thì cảm thấy thoải mái hơn. với lại dịch không nhất thiết thì có vẻ phủ định nhiều quá và cũng không rõ nghĩa không chắc chắn lắm.


https://www.duolingo.com/profile/young861

Mình dịch là : Không cần thiết lắm. Nó bảo: không nhất thiết. minh nghĩ mình đúng


https://www.duolingo.com/profile/inuGame

Mình nghĩ mình thích bạn mất rồi ahihi


https://www.duolingo.com/profile/LeNhung3

Ai muốn tham gia clb của mình thì nhập mã này nhé:XCFJKQ


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen465854

Nhap cho nao bn


https://www.duolingo.com/profile/tranquocviet226

"không thật sự cần thiết" sai :D


https://www.duolingo.com/profile/bin549994

Cậu Bảnh đi đời rồi ông Giáo ạ! 10 năm 6 tháng

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu