"Những màu sắc của lá cờ thì màu đỏ và màu trắng."

Dịch:The colors of the flag are red and white.

July 10, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hanh8432

ở đây dùng sở hữu cách sao lại không được nhỉ

July 10, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.