Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những màu sắc của lá cờ thì màu đỏ và màu trắng."

Dịch:The colors of the flag are red and white.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hanh8432

ở đây dùng sở hữu cách sao lại không được nhỉ

4 năm trước