"Với hoặc không với nước."

Dịch:With or without water.

July 10, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/phan_van

"with water or without water" đúng không mấy bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.