1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Với hoặc không với nước."

"Với hoặc không với nước."

Dịch:With or without water.

July 10, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phan_van

"with water or without water" đúng không mấy bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.