"Với hoặc không với nước."

Dịch:With or without water.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phan_van

"with water or without water" đúng không mấy bạn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.