1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณจะเรียนรู้อะไรจากเขา"

"คุณจะเรียนรู้อะไรจากเขา"

แปลว่า:What will you learn from him?

February 10, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

คุณจะเรียนรูอะไรจากเขา สิ

Learn English in just 5 minutes a day. For free.
Get started