1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Not because of me"

"Not because of me"

Dịch:Không phải tại vì tôi

July 10, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HnhPhm1

bởi vì do tôi không được ah


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.


https://www.duolingo.com/profile/dhtrung

Không phải của tôi . Sau khong dung nhi

Learn English in just 5 minutes a day. For free.