"Notbecauseofme"

Dịch:Không phải tại vì tôi

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HnhPhm1

bởi vì do tôi không được ah

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dhtrung

Không phải của tôi . Sau khong dung nhi

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.