"Not because of me"

Dịch:Không phải tại vì tôi

July 10, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/HnhPhm1

bởi vì do tôi không được ah


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.


https://www.duolingo.com/profile/dhtrung

Không phải của tôi . Sau khong dung nhi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.