Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sống bên cạnh khách sạn."

Dịch:I live next to the hotel.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zomzom1234

sao lại có "the" ? :((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/meomap.beou

How's about " I live near by the Hotel"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

~ by the hotel hoặc next to the hotel : bên cạnh ~ near by : gần, ở gần

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/YoonieSone

Beside không được à ad ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bastalship

next to được không ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhpa

Beside khac next ak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/long231510

Why ??????WWWWHHHHHHHYYYYYYY???????????Sao lại có "SSS"??????????????????.....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I live next the hotel, I live next the hotel, I live next the hotel

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VHongThng2

Ok

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgoQuangVi5

Đáp án không nhất quán

3 tháng trước