"Youareaswhiteasasheet."

Dịch:Bạn thì trắng bệch.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì "sheet" được định nghĩa là "tấm ra trải giường" , "tờ giấy" và sau nữa mới là "tờ" .

ta hãy xem định nghĩa về "sheet" là "tờ giấy" của Oxford Advanced Learner's Dictionary như sau :

sheet : 2 - a piece of paper for writing or printing on, etc. usually in a standard size / một tờ giấy để viết hoặc in lên v.v... thường ở kích thước tiêu chuẩn .

vậy cho nên đáp án " Bạn thì trắng như một tờ giấy" là hoàn toàn chính xác

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ

sheet ở đây chỉ có nghĩa là "tấm", "tờ", sao lại dịch thành "tờ giấy" nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3
 • 4

idiom, thuộc thôi :P

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngtphu0905
ngtphu0905
 • 22
 • 15
 • 11
 • 42

ừ mình cũng nghĩ thế đấy, kì lạ nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/XunPhngNgu

Cau nay khi su dung thuc te, hay can than , phat am coi chung nham sang tu khac: )

3 năm trước

https://www.duolingo.com/daotuoihvtc

Vậy thì nên để nghĩa kho kích vào từ đó chứ ng mới học đâu biết

4 năm trước

https://www.duolingo.com/daotuoihvtc

Vậy thì nên để nghĩa kho kích vào từ đó chứ ng mới học đâu biết

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

cứ học đi rồi sẽ biết thôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyen857006

you are white as a sheet = you are white as snow

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quyentl216

Như một giấy trắng là như cái gì trời @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 1046

bạn trắng tinh khôi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhsieuca

Nghe "sheet" thành "shit" hichic

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.