"He has a cat."

Dịch:Anh ấy có một con mèo.

July 10, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ngoctuyet_31

Khi nào dùng "have" khi nào dùng "has"


https://www.duolingo.com/profile/lio36803

he, she, it dùng has còn they,we, you...dùng have nha bạn!


https://www.duolingo.com/profile/thng610331

Mình cũng thắt mắt như bạn vậy


https://www.duolingo.com/profile/NhatHuy175217

Không biết nữa


https://www.duolingo.com/profile/khot781117

Làm sao tui biết được


https://www.duolingo.com/profile/TrngTh539452

Have là dùng cho số nhiều còn has dùng cho số ít em nhớ là vậy


https://www.duolingo.com/profile/Hien3236

anh ấy có một chú mèo đc mà. sao sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/NgnNguynTh4

kiểu như cứ ghi bth ko cần phép nhân hóa ấy bạn :))


https://www.duolingo.com/profile/ngoctuyet_31

Tiếng anh chứ có phải tiếng việt đâu mà nhân hóa


https://www.duolingo.com/profile/nguynsa9

Vì trong đây người ta bảo là con mà đâu phải đâu


https://www.duolingo.com/profile/nguynsa9

Vì trong đây người ta bảo là con mèo mà đâu phải chú mèo đâu


https://www.duolingo.com/profile/BinhHoxuan

Cái chữ has khi em bấm vào gợi ý thì sao nó ra là "có" " ăn" nhưng khi bấm chữ ăn nó lại sai anh có thể giải thích cho em , em sai hay em đúng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.