Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He has a cat."

Dịch:Anh ấy có một con mèo.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hien3236

anh ấy có một chú mèo đc mà. sao sai nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnNguynTh4

kiểu như cứ ghi bth ko cần phép nhân hóa ấy bạn :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhThi766577

Ừ đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhung776670

Tớ củng dậy a

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngoctuyet_31

Tiếng anh chứ có phải tiếng việt đâu mà nhân hóa

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngoctuyet_31

Khi nào dùng "have" khi nào dùng "has"

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/noi154686

cho đáp áp là ông ấy, ảnh, hoặc amh ta đi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/totanhiep

tuyệt vời

2 tháng trước