"ยศใหญ่"

แปลว่า:The title is big.

February 13, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Starbowz

ยศอะไรวะะะะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย