"You drive the car however much you want."

แปลว่า:คุณขับรถคันนี้มากเท่าที่คุณต้องการ

February 13, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TimWarapor

เป็นประโยคที่ฟังแล้วดูงงๆ


https://www.duolingo.com/profile/TmtmPech

เห็นด้วยกับความคิดที่ 1 ขอบคุณ.


https://www.duolingo.com/profile/Stef779877

As long as you want


https://www.duolingo.com/profile/W1JqkTxF

สับสน แปลผิด แปลไทยอ่านแล้วไม่ถูกต้อง


https://www.duolingo.com/profile/Ratcharnon3

งงสุดๆ


https://www.duolingo.com/profile/pawanratsws

งงนิดหน่อย แต่ไม่เข้าใจมากๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย