"You drive the car however much you want."

แปลว่า:คุณขับรถคันนี้มากเท่าที่คุณต้องการ

February 13, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TimWarapor

เป็นประโยคที่ฟังแล้วดูงงๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย