"He is a positive model."

Dịch:Anh ấy là một người mẫu lạc quan.

July 10, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

Mình nghĩ "Anh ấy là một người mẫu khả quan." ý nói anh ta có tố chất người mẫu thì hợp lý hơn là một người mẫu lạc quan

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Câu này có ý nói về tính cách lạc quan của anh ấy và Duolingo muốn dạy từ positive cho các bạn :)

July 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Jimmy-Rr

Nếu dịch là "một người mẫu tích cực" có được không nhỉ?

September 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tienthai

khó hiểu

November 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minhtran278

Chán, mình dịch là "anh ấy là một người kiểu lạc quan" vậy mà vẫn sai, người mẫu thì liên quan gì ở đây, hix.

January 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/anndth

"Anh ấy là một mẫu người lạc quan" nghe sẽ dễ hiểu hơn.

February 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KhoiVoTron

Viết số mà cũng sai ak

January 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/duclee3

"Anh ấy là một người mẫu hiện đại" Tại sao lại sai?

September 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Anh ấy là một mẫu hình lạc quan?

December 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

He is a positive model, i am a positive model

March 9, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.