"Cô ấy có một quả táo."

Dịch:She has an apple.

July 10, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Alexdart1994

mình nói nhưng mà nó lại dịch ra khác thì làm sao?

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/luckyloveyou

Sao luc thi has luc thi have.giup phan biet voi

September 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dangquochoanghn

Has dùng vs ngôi thứ 3 số ít

September 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Dohueanh6a3

She & He & It,......dùng với has ( ngôi 3th )

November 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/chunghieu

An và a phan biet lm sao

November 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nghiabk92

An cho chữ đằng sau nó bắt đầu bằng nguyên âm ( u e o a i ). Còn a thì bắt đầu không phải là nguyên âm

November 11, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.