"Cô ấy có một quả táo."

Dịch:She has an apple.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alexdart1994

mình nói nhưng mà nó lại dịch ra khác thì làm sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/luckyloveyou

Sao luc thi has luc thi have.giup phan biet voi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangquochoanghn

Has dùng vs ngôi thứ 3 số ít

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Dohueanh6a3

She & He & It,......dùng với has ( ngôi 3th )

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chunghieu

An và a phan biet lm sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabk92

An cho chữ đằng sau nó bắt đầu bằng nguyên âm ( u e o a i ). Còn a thì bắt đầu không phải là nguyên âm

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.