Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you want your mother to lose her job?"

Dịch:Bạn có muốn mẹ bạn mất công việc của bà ấy không?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alexdart1994

bạn có muốn mẹ của bạn mất công việc của bà? mình dùng có dấu chấm hỏi rồi thì là câu hỏi chứ có gì sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bạn click vào nút Báo lỗi nếu gặp trường hợp tương tự lần sau nhé.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tranle_UK

cô và bà khác nhau chỗ nào ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3

bà mẹ >< cô mẹ :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tranle_UK

"cô mẹ"><chẳng có nghĩa :vv

1 năm trước