"Do you want your mother to lose her job?"

Dịch:Bạn có muốn mẹ bạn mất công việc của bà ấy không?

July 10, 2014

6 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/Alexdart1994

bạn có muốn mẹ của bạn mất công việc của bà? mình dùng có dấu chấm hỏi rồi thì là câu hỏi chứ có gì sai?

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Bạn click vào nút Báo lỗi nếu gặp trường hợp tương tự lần sau nhé.

July 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tranle_UK

cô và bà khác nhau chỗ nào ạ

November 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

bà mẹ >< cô mẹ :D

November 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tranle_UK

"cô mẹ"><chẳng có nghĩa :vv

November 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dungnakaijma

Câu này là câu đe doạ ak

October 11, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.