Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tomorrow I have a possible date."

Dịch:Ngày mai tôi có một cuộc hẹn khả thi.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minh5e

Không hiểu cuộc hẹn khả thi nghĩa là cái gì?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KeeperOfTheLight

với tình trạng dịch như thế này thì bao giờ mới có đủ lingots mua đồ đây =.=!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Snownyheart

nghe rất là chuối :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tna2701

có thể dịch là "ngày mai tôi có một cuộc hẹn đầy hứa hẹn" ko nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vanlaem

ngày mai tôi có thể có một cuộc hẹn đáp án này c~ đc mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chieuchien

khi nào dùng day và date thế ad hướng dẫn mình với ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamPhiHai

Date ở đây bạn có thể hiểu là hẹn hò (dating)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luukhiem

tào lao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngNgcPhc

Nghĩ hơi bị .............

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thieuminhlong

Tôi có một cái hẹn khả thi ngày mai.... Có sai sao?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngan742018

dịch sai tiếng việt , nếu dịch câu này đúng phải là như vậy :" ngày mai tôi có một ngày khả thi" đó là đúng theo tiếng anh và tương đương với tiếng việt

1 tháng trước