Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một vùng không có nước."

Dịch:It is a region without water.

4 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungDao1

"its a region is out of water". mình dùng như thế này có được không ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Không có từ "is" thứ hai bạn ạ!!!!!!!!!!!! Sai cấu trúc ngữ pháp rồi!!! ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kaai87

out of + something: là hết cái gì đó nha bạn. VD: hết nước là out of water, hết xăng là out of gas.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nlboss

It is an area without water. Water khong có the sao vẫn đúng nhỉ

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/duolingo_lenam

dung don't have thay vì without câu này đc không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Nếu dùng như bạn thì sai cấu trúc ngữ pháp nhé!!!!!!!! ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/shalona06

Theo mình biết có chủ ngữ là một tense mà it is region là chủ ngữ nak, còn không là dạng viết tắt của câu này
It is region, the region does not have water = it is region what does not have water = it is region does not have water ... đúng không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/longth

it is a region without the water

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Philip_Nguyen

It is a zone without water.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/j.bre

dùng area thay cho region ko đc ah?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuytrinh310

It is a region without the water

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dat31200712

dùng thế này được không mọi người: it is a region that it is not water

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sharpboy_94

sao chọn cái nào cũng không được vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng187062

Region, without, area, deu dc nhi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tm_duolingo

"nó" có thể là that hay không ? Mình dùng that bị saiiii

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TOIANCHAY

it is a region not have water sai hả mấy bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonghoa2604

It is an area without water

1 năm trước

https://www.duolingo.com/manh84

It is a regian not water viết vậy có đúng không ạ

2 tháng trước