"My mother will offer you food."

แปลว่า:คุณแม่ของฉันจะให้อาหารกับคุณ

February 17, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

เสนอ ไม่ได้หรือ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย