1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "It is a region without water…

"It is a region without water."

Dịch:Nó là một vùng không có nước.

July 11, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thienancivil

"đó là một khu vực không có nước" cũng đúng.


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Không có nước ,,_khô hạn ,,vậy khô hạn tiếg anh ? Ai biết ,,


https://www.duolingo.com/profile/minhchun4

Nó vs đó trong câu này có sai nghĩa câu đâu


https://www.duolingo.com/profile/chieuchien

đó là một vùng mà không có nước được không ad ơi? mình thấy vậy hợp câu lắm á ^^


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Giống bạn bị sai? Dở hơi ,


https://www.duolingo.com/profile/QuyPhanSg

"nó là khu vực không nước" cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/PiLittle

??? Đây vs Đó


https://www.duolingo.com/profile/thanhmayman

lần này mình dùng ''AREA'' được k?


https://www.duolingo.com/profile/PhancHoan

Mình cứ tưởng "not water" là không có nước còn "without water" là "thoát nước"


https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Câu này thì a mình nghe như là the. It is a region without water thành It is the region without water.


https://www.duolingo.com/profile/BlackSnow6

"nó là khu vực không có nước"" sai tà sao bực mình vãi vì tiếng việt của app chứ ko phải tiếng anh

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.