"It is a region without water."

Dịch:Nó là một vùng không có nước.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienancivil

"đó là một khu vực không có nước" cũng đúng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynQuang364777

Hay đấy

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/chieuchien

đó là một vùng mà không có nước được không ad ơi? mình thấy vậy hợp câu lắm á ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Giống bạn bị sai? Dở hơi ,

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuyPhanSg

"nó là khu vực không nước" cũng đúng mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PiLittle

??? Đây vs Đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhmayman

lần này mình dùng ''AREA'' được k?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 19
  • 11
  • 369

Câu này thì a mình nghe như là the. It is a region without water thành It is the region without water.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Không có nước ,,_khô hạn ,,vậy khô hạn tiếg anh ? Ai biết ,,

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.