Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a region without water."

Dịch:Nó là một vùng không có nước.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienancivil

"đó là một khu vực không có nước" cũng đúng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynQuang364777

Hay đấy

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/chieuchien

đó là một vùng mà không có nước được không ad ơi? mình thấy vậy hợp câu lắm á ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyPhanSg

"nó là khu vực không nước" cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PiLittle

??? Đây vs Đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhmayman

lần này mình dùng ''AREA'' được k?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 24
  • 11
  • 240

Câu này thì a mình nghe như là the. It is a region without water thành It is the region without water.

1 tháng trước