"I did not use to drink milk when I was little."

Dịch:Tôi đã không từng uống sữa khi tôi còn nhỏ .

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/biencuong

Mình nghĩ rằng cụm từ use to nói về thói quen trong quá khứ mà bi h ko còn nữa. Vậy phải dịch là "tôi đã không còn uống sữa từ khi còn nhỏ" chứ nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/immigrationlaw

I did not use to drink milk when I was little. phải dịch là lúc còn bé tôi không có thói quen uống sữa còn dịch Tôi đã không từng uống sữa khi tôi còn nhỏ chẳng hợp nhãn hợp nhĩ chút nào

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bạn vui lòng click vào nút Báo lỗi nhé :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cute.Owl

‘used to + infinitive’ là "đã từng", thể phủ định thì là "(đã) chưa từng". Dùng "không từng" nghe không hay.

‘be/get used to’ mới là nói về thói quen, "đã thường làm (điều gì đó)".

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

toi da khong uong sua khi toi con be cung duoc ma

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.