"Tôi uống nước lạnh."

Dịch:I drink cold water.

July 11, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/immigrationlaw

"cold water" là nước lạnh, "ice water" là nước đá :)


https://www.duolingo.com/profile/ngudan132

tui ghi là i drink coll ửater vẫn dc gần đúng


https://www.duolingo.com/profile/leduysonson

I drink the cold water

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.