"Tôi uống nước lạnh."

Dịch:I drink cold water.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/immigrationlaw

"cold water" là nước lạnh, "ice water" là nước đá :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngudan132

tui ghi là i drink coll ửater vẫn dc gần đúng

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.