Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi uống nước lạnh."

Dịch:I drink cold water.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/immigrationlaw

"cold water" là nước lạnh, "ice water" là nước đá :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngudan132

tui ghi là i drink coll ửater vẫn dc gần đúng

1 năm trước