1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi uống nước lạnh."

"Tôi uống nước lạnh."

Dịch:I drink cold water.

July 11, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/immigrationlaw

"cold water" là nước lạnh, "ice water" là nước đá :)


https://www.duolingo.com/profile/ngudan132

tui ghi là i drink coll ửater vẫn dc gần đúng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.