"We live in different regions of England."

Dịch:Chúng tôi sống ở những vùng khác nhau của nước Anh.

July 11, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/caominhthe

chúng tôi sống ở những vùng khác của nước Anh...vầy cũng được rồi mà.

December 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TGCDuc

Chúng tôi sống ở những khu vực khác nhau trong nước Anh, thế mà cung ko được


https://www.duolingo.com/profile/YenThuy2

Chúng tôi sống ở nhiều vùng khác nhau của nước Anh. Sao lại không được nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Mình để ý "live" trong câu lúc thì đọc là "laiv", lúc thì đọc là "li:v", ai chỉ giùm mình qui tắc đọc được không? Mình cảm ơn trước nha.


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Cái này là máy đọc sai đó bạn.

Live /liv/ - động từ nghĩa là sống

Live /laiv/ - tính từ nghĩa là đang sống hoặc đang truyền hình trực tiếp (VD: live show).


https://www.duolingo.com/profile/chuonglovean

mình thấy li:v dùng cho động từ còn laif là danh từ thì phải về nghĩa thì như nhau


https://www.duolingo.com/profile/cgi979021

Chúng tôi sống ở nhiều nơi của nước anh ko đc ạ


https://www.duolingo.com/profile/hieptran95.yb

Chúng tôi sồng ở những nơi khác nhau của nước Anh

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.