"WeliveindifferentregionsofEngland."

Dịch:Chúng tôi sống ở những vùng khác nhau của nước Anh.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caominhthe

chúng tôi sống ở những vùng khác của nước Anh...vầy cũng được rồi mà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TGCDuc

Chúng tôi sống ở những khu vực khác nhau trong nước Anh, thế mà cung ko được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/YenThuy2

Chúng tôi sống ở nhiều vùng khác nhau của nước Anh. Sao lại không được nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ

Mình để ý "live" trong câu lúc thì đọc là "laiv", lúc thì đọc là "li:v", ai chỉ giùm mình qui tắc đọc được không? Mình cảm ơn trước nha.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cái này là máy đọc sai đó bạn.

Live /liv/ - động từ nghĩa là sống

Live /laiv/ - tính từ nghĩa là đang sống hoặc đang truyền hình trực tiếp (VD: live show).

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chuonglovean

mình thấy li:v dùng cho động từ còn laif là danh từ thì phải về nghĩa thì như nhau

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chuong952099

9

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chuong952099

Liv la song

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.