Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Từ đó có gốc tiếng Pháp ."

Dịch:That word has a French origin.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/immigrationlaw

That word has a French origin. và That word has French's origin. có gì khác nhau nhỉ, đúng hết mà? cứ thế này làm mình chẳng bao giờ được exp

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Câu này có phải câu lựa chọn không bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/immigrationlaw

không bạn, mình ghi nhầm và đã sửa lại, câu thứ nhất là đáp án, câu thứ 2 là câu trả lời của mình

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

với đầu đề "Từ đó có gốc tiếng Pháp " thì đáp án phải là " That word has the French origin" chứ sao lại là " That word has a French origin" , Vô lý

3 năm trước