"He eats an apple."

Dịch:Anh ấy ăn một quả táo.

July 11, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/taolahoang1010

tại sao từ ''eat'' lại phải có''s'' hả ad


https://www.duolingo.com/profile/hienbr111

I eat he/she/it eats you/we/they eat

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.