Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi dùng cái đĩa."

Dịch:I use the plate.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanh2014

"i use plate." khong dung uh?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lechienbkpro

tôi cũng thế sao không đúng nhỉ? key

4 năm trước

https://www.duolingo.com/neiht20
neiht20
  • 15
  • 9
  • 6
  • 5

Cái=The --> cái đĩa=the plate

4 năm trước