"A lamp"

Dịch:Một cây đèn

July 11, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/biminhtn4

Tôi gõ một cây đèn và chính xác


https://www.duolingo.com/profile/CuQuang2

Ghi là đèn nó bảo sai


https://www.duolingo.com/profile/DavidTan270286

Một cái đèn ngủ =>(Vậy mà sai) need to explain this.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.