"Alamp"

Dịch:Một cây đèn

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/biminhtn4

Tôi gõ một cây đèn và chính xác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CuQuang2

Ghi là đèn nó bảo sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.