Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A lamp"

Dịch:Một cây đèn

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/biminhtn4

Tôi gõ một cây đèn và chính xác

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/CuQuang2

Ghi là đèn nó bảo sai

9 tháng trước