"A lamp"

Dịch:Một cây đèn

July 11, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/biminhtn4

Tôi gõ một cây đèn và chính xác

October 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/CuQuang2

Ghi là đèn nó bảo sai

January 6, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.