"Với những cô gái?"

Dịch:With girls?

July 11, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/cunau098

tên này đào hoa

December 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HoaTran519531

có nghĩa với những cô gái!!

April 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThoNguyn275460

Các bạn vào CLB của mình nhé mã là 9BQY2M

December 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ccNguyn426918

with to girls lai ko dc ?

July 26, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.