"Wefinallyseeapositivething."

Dịch:Chúng ta cuối cùng cũng thấy được một thứ tích cực.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienancivil

Cuối cùng chúng tôi cũng thấy một điều tích cực.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cảm ơn bạn, đáp án mới được thêm vào

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doandinhytc

chúng tôi rốt cuộc thấy một điều tích cực

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lequangtrung

"khả dĩ" ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Chắc bạn nhầm với possible, possible mới là khả dĩ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhhd

Chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy một điều khả quan

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haihangthuyha

dịch từ quá

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.