"Bạn đã dọn giường của mình không ?"

Dịch:Did you make your bed?

July 11, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/srono

Câu hỏi nghe hơi ngang và không thấy dùng ngoài đời. "Bạn đã dọn giường của mình đúng không?" Chữ "của mình" cũng khá ambiguous vì có thể là my bed?

July 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vuquyen657

'tidy up' hay 'clean up' chu 'make' nghe la wa

July 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lydinhanh

nếu Tiếng việt dịch sang thế này vẫn đúng. "did you make my bed ?" để đỡ hiểu nhầm ad nên đổi là "bạn đã dọn giường của bạn chưa?"

September 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Cảm ơn góp ý của bạn, đáp án đã được sửa lại :)

September 4, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.