Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã dọn giường của mình không ?"

Dịch:Did you make your bed?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/srono

Câu hỏi nghe hơi ngang và không thấy dùng ngoài đời. "Bạn đã dọn giường của mình đúng không?" Chữ "của mình" cũng khá ambiguous vì có thể là my bed?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vuquyen657

'tidy up' hay 'clean up' chu 'make' nghe la wa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lydinhanh

nếu Tiếng việt dịch sang thế này vẫn đúng. "did you make my bed ?" để đỡ hiểu nhầm ad nên đổi là "bạn đã dọn giường của bạn chưa?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Cảm ơn góp ý của bạn, đáp án đã được sửa lại :)

4 năm trước