1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bạn đã dọn giường của mình k…

"Bạn đã dọn giường của mình không ?"

Dịch:Did you make your bed?

July 11, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/srono

Câu hỏi nghe hơi ngang và không thấy dùng ngoài đời. "Bạn đã dọn giường của mình đúng không?" Chữ "của mình" cũng khá ambiguous vì có thể là my bed?


https://www.duolingo.com/profile/vuquyen657

'tidy up' hay 'clean up' chu 'make' nghe la wa


https://www.duolingo.com/profile/lydinhanh

nếu Tiếng việt dịch sang thế này vẫn đúng. "did you make my bed ?" để đỡ hiểu nhầm ad nên đổi là "bạn đã dọn giường của bạn chưa?"


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Cảm ơn góp ý của bạn, đáp án đã được sửa lại :)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.