1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I am in her yard."

"I am in her yard."

Dịch:Tôi đang ở trong sân của cô ấy.

July 11, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Will.Tran

tôi đang trong vườn của cô ấy mà thiếu một chữ ở cũng không được hic, mình bị sai nhiều lần vì lời dịch hơi cứng như kiểu "anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy yêu cô ấy" :|


https://www.duolingo.com/profile/YnLinh986786

"Tôi ở sân của cô ta" và " Tôi ở trong sân của cô ta" khác nhau là bao mà Duolingo chấm mình sai chớ!


https://www.duolingo.com/profile/huyn771282

Ê như tôi nè lên hạng nhất cho biết tay

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.