"She is drinking milk."

แปลว่า:เธอกำลังดื่มนมอยู่

February 24, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlaya251158

ฉันผิดตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย