Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is here again."

Dịch:Anh ta lại ở đây.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrinhXuanThang

anh ấy ở đây lần nữa được không admin

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MissTrinh

câu hỏi giống mình

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhNguynH

Anh ay tro lai day

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JikakiGai

anh ấy lại ở đây nữa cũng sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CauNguyen2

Anh ấy ở đây thêm lần nữa cũng đúng chứ!

3 năm trước