1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He is here again."

"He is here again."

Dịch:Anh ta lại ở đây.

July 12, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrinhXuanThang

anh ấy ở đây lần nữa được không admin

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MissTrinh

câu hỏi giống mình

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/JikakiGai

anh ấy lại ở đây nữa cũng sai

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LinhNguynH

Anh ay tro lai day

June 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/CauNguyen2

Anh ấy ở đây thêm lần nữa cũng đúng chứ!

August 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hoaitien

Anh ấy ở lại đây cũng sai à Anh ấy và Anh ta khác nhau chỗ nào vậy

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TmPhanThan

Anh ấy ở đây một lần nữa?

February 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.