1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He is here again."

"He is here again."

Dịch:Anh ta lại ở đây.

July 12, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrinhXuanThang

anh ấy ở đây lần nữa được không admin


https://www.duolingo.com/profile/MissTrinh

câu hỏi giống mình


https://www.duolingo.com/profile/JikakiGai

anh ấy lại ở đây nữa cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/LinhNguynH

Anh ay tro lai day


https://www.duolingo.com/profile/B.X.An

Khó nghe quá nhỉ nối từ is với here luôn


https://www.duolingo.com/profile/CauNguyen2

Anh ấy ở đây thêm lần nữa cũng đúng chứ!


https://www.duolingo.com/profile/hoaitien

Anh ấy ở lại đây cũng sai à Anh ấy và Anh ta khác nhau chỗ nào vậy


https://www.duolingo.com/profile/TmPhanThan

Anh ấy ở đây một lần nữa?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.