Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like the opposite model."

Dịch:Tôi thích mô hình đối lập.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Minh_assiduous

dịch câu này nghe ngang quá! bạn nào có câu hay hơn thì chỉ cho với. Thanks!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duongthanhhung

Tôi thích kiểu trái ngược

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyhale

tớ cũng trả lời như vậy :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lequangtrung

"tôi thích mô hình đối nghịch"?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenlinh_ktqd

tôi thích kiểu trái ngược nghe hay hơn nhiều

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

câu này nghe nặng âm hưởng chính trị quá . Tôi dịch là " tôi thích mô hình ngược lại" và tôi thấy như vậy nghe thanh hơn . đề nghị adm xem xét

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bichtram1104

tôi thích kiểu ngược lại

3 năm trước