Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We like the books."

Dịch:Chúng tôi thích những quyển sách.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangdang223

thông báo hiện lên hay thật :)

4 năm trước