1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Why not try it on?"

"Why not try it on?"

Dịch:Tại sao không mặc thử nó lên?

July 12, 2014

26 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/Long394807

Theo từ điển thì: try something on - có nghĩa là mặc thử(quần , áo, nón, giầy, dép... ) vd: try shoes on - mang thử giày

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Long394807

Tại sao không mặc thử nó? Là câu đầy đủ ý nghĩa rồi thêm từ "lên" làm cho câu khó hiểu và không có ý nghĩa.

October 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hungmusician

on có nghĩa gì mấy bạn

September 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/SephIroth533655

On có nghĩa là trên

October 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dark_Knight9x

nghĩ của nó linh hoạt theo từng câu bạn à! On : Trên, bật ---- Example : Go On ! thì on ở đây lại có nghĩa là "Tiếp"

October 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

To TRY + something + ON : mặc / mang thử cái gì đó.

July 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/T.Zone69

tại sao không thử nó vào ? là cái j" -_-

October 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pnguyenhung

Tại sao không mặc thử vào? thì đúng ngữ pháp tiếng việt hơn

May 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Ok tại sao không thử mặc nó vào ,,

September 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dark_Knight9x

Why not wear try it on?

June 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Nghe không thấy it nhỉ?! Chỉ còn Why not try on.

May 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Tai sao không mang thử nó. Không được sao

February 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thuy11267

Khong nghe thấy từ it

March 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thuananh

"sao không thử nó" cũng có thể chấp nhận được mà

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NhatMinh2004

Tại sao không thử cũng được mà bạn

September 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lambaotuan1912

on ở đây nghĩa là gì vậy ?

October 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LinhPhmMnh

On nghia la gi vay m.n

December 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vtl1968

Tại sao không thử nó? Dc không,

July 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thanhhaff

Ơ và bây giờ dịch là SAO KHÔNG MẶC THỬ NÓ vô lý quá

October 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/IAmVinh

Try it on sao lại là mặc thử nhỉ? O.o

October 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Bang28031101

Try it on = mặc thử nó lên

November 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lannguyenp

ua ngu phap gi ki vay cac ban

January 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngXun1

bận và mặc có gì khác nhau?????? Tại sao không bận thử nó lên chấm sai @@

May 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phimouse84

vì ngôn ngữ tiếng việt đa dạng hơn tiếng Anh, có thể nó hiểu bận là busy, cứ góp ý từ từ sẽ cải thiện :)

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngXun1

hihi, cải thiện dần dần chắc sẽ ổn hơn :)

November 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thi876894

Tại sao lại là mặc thử

May 28, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.