"Whynottryiton?"

Dịch:Tại sao không mặc thử nó lên?

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Long394807

Theo từ điển thì: try something on - có nghĩa là mặc thử(quần , áo, nón, giầy, dép... ) vd: try shoes on - mang thử giày

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Long394807

Tại sao không mặc thử nó? Là câu đầy đủ ý nghĩa rồi thêm từ "lên" làm cho câu khó hiểu và không có ý nghĩa.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hungmusician

on có nghĩa gì mấy bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SephIroth533655

On có nghĩa là trên

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dark_Knight9x

nghĩ của nó linh hoạt theo từng câu bạn à! On : Trên, bật ---- Example : Go On ! thì on ở đây lại có nghĩa là "Tiếp"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/T.Zone69

tại sao không thử nó vào ? là cái j" -_-

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Bang28031101

Try it on = mặc thử nó lên

2 năm trước

https://www.duolingo.com/pnguyenhung

Tại sao không mặc thử vào? thì đúng ngữ pháp tiếng việt hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Ok tại sao không thử mặc nó vào ,,

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dark_Knight9x

Why not wear try it on?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 20
  • 11
  • 396

Nghe không thấy it nhỉ?! Chỉ còn Why not try on.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.