"He eats."

Dịch:Anh ấy ăn.

July 12, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, vì đại từ nhân xưng TV quá nhiều cách dịch nên qui định: I dịch là tôi, he là anh ấy, she là cô ấy..... Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://www.duolingo.com/comment/3402882


https://www.duolingo.com/profile/0984436033

vì sao lại thêm s vào sau eat vậy ta ? @@ dốt ngữ pháp thông cảm


https://www.duolingo.com/profile/pltvankhang

tại sao lại thêm s vào eat ,mình không hiểu

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.