"Tôi có nó."

Dịch:I have it.

July 12, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tranngoctam

tại sao tôi dịch là " I've got it" lại báo sai?

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

I've got it nên dịch là "tôi đã có nó" (tại Duolingo, các câu nên được dịch rất sát nghĩa).

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NGoGiaLinh2008

vì phải là "I have it " chứ!

November 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tanphat939867

Quality

September 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Morriarty1

Vào group như thế nào

August 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tanphat939867

Kì cục quá đi mất

September 3, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.