"Generally it is green."

Dịch:Nói chung nó là màu xanh lá cây.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ti.ay

thường thì nó màu xanh lá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VnThng

đáp án này không đúng sao?? : thông thường nó là màu xanh lá cây

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanguyen2713

"Nhìn chung nó màu xanh lá" cũng được mà nhỉ :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhbq

Thường nó màu xanh

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sputin68

Generally còn có nghĩa "đại khái", "tổng thể", "thường thường"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bichtram1104

thông thường nó là màu xanh lá cây

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Thông thường nó là màu xanh lá là đủ nghĩa, không cần phải thêm từ CÂY . Đây là từ được hiểu ngầm viết ra cũng được, không viết cũng không sao. Thông thương, Nói chung, Đại thể, Đại khái thì cùng một nghĩa thôi. Không cứng nhắc bắt buộc phải theo một khuôn có sẵn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TommyNguyen1992

Bình thường nó màu xanh lá

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.