"Shewritesespeciallyforus."

Dịch:Cô ấy viết riêng cho chúng tôi.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ti.ay

cô ấy viết đặc biệt về chúng tôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KeeperOfTheLight

về phải dùng "about" chứ.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lenguyenbakhang

"Đăc biệt, cô ấy viết cho chúng tôi " Câu này không sai !

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhuhuyhoangthi

especially là trạng từ nên ta cần dịch là " một cách đặc biệt" hơn là dịch " đặc biệt" . Nếu dịch đặc biệt thì nó là một tính từ: especial

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Songcham

cô ấy viết cho chúng tôi một cách đặc biệt. Có gì sai so với đáp án: Cô ấy đặc biệt viết cho chúng tôi. ????

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.