1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "It is completely possible."

"It is completely possible."

Dịch:Nó thì hoàn toàn có thể.

July 12, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ti.ay

"nó thì hoàn toàn khả thi" sao dịch is là "thì" lại sai

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vuquyen

Mình cũng dịch như bạn. Kĩ năng ở phần phó từ này làm ức chế kinh khủng.


https://www.duolingo.com/profile/thuyhale

nó hoàn toàn có thể xảy ra cũng được chứ :(


https://www.duolingo.com/profile/NhuphanNgu

Oưcxl ? t . Đb.b . Ft my

.m.numhjo cho kjv m. K m mơ ởơ R


https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

Thay completely bằng totally cũng được nhỉ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.