Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is completely possible."

Dịch:Nó thì hoàn toàn có thể.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ti.ay

"nó thì hoàn toàn khả thi" sao dịch is là "thì" lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vuquyen

Mình cũng dịch như bạn. Kĩ năng ở phần phó từ này làm ức chế kinh khủng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyhale

nó hoàn toàn có thể xảy ra cũng được chứ :(

4 năm trước