https://www.duolingo.com/profile/xuxu_nhumi

dấu câu

saomình gõ dấu câu mà nó không hiện ra vậy mod, nó ra những ô hình chữ nhật mặc dù đáp án vẫn đúng :D

July 12, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Bạn đang dùng bộ gõ nào thế, dấu của bạn hiện ra kỳ lắm

July 14, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.