Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/xuxu_nhumi

dấu câu

saomình gõ dấu câu mà nó không hiện ra vậy mod, nó ra những ô hình chữ nhật mặc dù đáp án vẫn đúng :D

0
4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bạn đang dùng bộ gõ nào thế, dấu của bạn hiện ra kỳ lắm

0
Trả lời4 năm trước