https://www.duolingo.com/xuxu_nhumi

dấu câu

saomình gõ dấu câu mà nó không hiện ra vậy mod, nó ra những ô hình chữ nhật mặc dù đáp án vẫn đúng :D

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bạn đang dùng bộ gõ nào thế, dấu của bạn hiện ra kỳ lắm

4 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.