"These are not my keys."

Dịch:Đây không phải là những cái chìa khoá của tôi.

July 12, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thienancivil

Đáp án sai chữ "khóa" kìa bạn.

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/levu74

Bạn lên wiki xem bảng chữ cái Việt Nam, "Khóa" là kiểu cũ.

September 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/bilytruong

các bạn ơi mình hỏi với, cách dùng những từ này như nào. khi nào dùng this, these :((

November 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguyenTheV7

This dùng cho số ít,these dùng cho số nhiều.mình nghĩ vậy.

February 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thanhc417921

This số it these số nhiều bn ơi.

January 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/lethikimngoc

đây không phải là những chiếc chìa khóa của tôi

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/anhvuth

Đây không phải là chùm chìa khóa của tôi

July 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nvtun

chùm chìa khóa thì dịch là "keychain" hay "keyring" hợp lý hơn

October 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Mọi người hay cột chìa khóa thành đùm, chùm hay xâu. Ôi tiếng việt khiếp wa

October 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/VL.Tran

"Đây không phải là chùm chìa khóa của tôi" hợp lý chứ

May 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vinh193149

tiếng việt có nhiều cách nói nhưng cách này chính xác hơn đáp án

October 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThuyLienNg2

Những chìa khoá này không phải của tôi- Nên được chấp nhận

December 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hoa154313

Jjhh

March 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/khue3

Người ta bảo là sai trọng âm " khoá " chứ không phải "khóa". XD . Ai giả thích giùm tôi đi

September 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tiendung2111

Ở miền nam, chữ Hông = hổng là Không

January 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tiendung2111

mấy cái này khong phai nhung chia khoa cua toi. Sao lại sai ad?

January 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/sndzXPa3

Đó không phải là những chiếc chìa khóa của tôi

August 4, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.