Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These are not my keys."

Dịch:Đây không phải là những cái chìa khoá của tôi.

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienancivil

Đáp án sai chữ "khóa" kìa bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/levu74

Bạn lên wiki xem bảng chữ cái Việt Nam, "Khóa" là kiểu cũ.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3
khue3
  • 20
  • 37

Người ta bảo là sai trọng âm " khoá " chứ không phải "khóa". XD . Ai giả thích giùm tôi đi

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/lethikimngoc

đây không phải là những chiếc chìa khóa của tôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

Đây không phải là chùm chìa khóa của tôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

chùm chìa khóa thì dịch là "keychain" hay "keyring" hợp lý hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Mọi người hay cột chìa khóa thành đùm, chùm hay xâu. Ôi tiếng việt khiếp wa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bilytruong

các bạn ơi mình hỏi với, cách dùng những từ này như nào. khi nào dùng this, these :((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTheV7

This dùng cho số ít,these dùng cho số nhiều.mình nghĩ vậy.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhc417921

This số it these số nhiều bn ơi.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/VL.Tran

"Đây không phải là chùm chìa khóa của tôi" hợp lý chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh193149

tiếng việt có nhiều cách nói nhưng cách này chính xác hơn đáp án

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThuyLienNg2

Những chìa khoá này không phải của tôi- Nên được chấp nhận

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hoa154313

Jjhh

6 tháng trước