"These are not my keys."

Dịch:Đây không phải là những cái chìa khoá của tôi.

July 12, 2014

18 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/thienancivil

Đáp án sai chữ "khóa" kìa bạn.


https://www.duolingo.com/profile/levu74

Bạn lên wiki xem bảng chữ cái Việt Nam, "Khóa" là kiểu cũ.


https://www.duolingo.com/profile/bilytruong

các bạn ơi mình hỏi với, cách dùng những từ này như nào. khi nào dùng this, these :((


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTheV7

This dùng cho số ít,these dùng cho số nhiều.mình nghĩ vậy.


https://www.duolingo.com/profile/DucThanh211

This số it these số nhiều bn ơi.


https://www.duolingo.com/profile/hai920000

Mẹ tụi ❤❤❤ trả lời sai these còn dùng cho số ít


https://www.duolingo.com/profile/lethikimngoc

đây không phải là những chiếc chìa khóa của tôi


https://www.duolingo.com/profile/anhvuth

Đây không phải là chùm chìa khóa của tôi


https://www.duolingo.com/profile/nvtun

chùm chìa khóa thì dịch là "keychain" hay "keyring" hợp lý hơn


https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Mọi người hay cột chìa khóa thành đùm, chùm hay xâu. Ôi tiếng việt khiếp wa


https://www.duolingo.com/profile/VL.Tran

"Đây không phải là chùm chìa khóa của tôi" hợp lý chứ


https://www.duolingo.com/profile/vinh193149

tiếng việt có nhiều cách nói nhưng cách này chính xác hơn đáp án


https://www.duolingo.com/profile/ThuyLienNg2

Những chìa khoá này không phải của tôi- Nên được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/khue3

Người ta bảo là sai trọng âm " khoá " chứ không phải "khóa". XD . Ai giả thích giùm tôi đi


https://www.duolingo.com/profile/tiendung2111

Ở miền nam, chữ Hông = hổng là Không


https://www.duolingo.com/profile/tiendung2111

mấy cái này khong phai nhung chia khoa cua toi. Sao lại sai ad?


https://www.duolingo.com/profile/sndzXPa3

Đó không phải là những chiếc chìa khóa của tôi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.