Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These are my books."

Dịch:Đây là những quyển sách của tôi.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HEtzl1

"Đây là những cuốn sách của tôi" why wrong?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynHuTrn615070

Fuck

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thutrang2018

bậy bạ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/khuekin

Đây là những cuốn sách của tôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
  • 13
  • 11
  • 2

Đã thêm đáp án.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/colen10

đây hay đó có gì sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VnAka1

những cái đó là those những cái này là these

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nanaleu
nanaleu
  • 12
  • 10
  • 6
  • 6

"những cái này là những cuốn sách của tôi" sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnVnBa

những quyển sách này là của tôi mới là đúng

3 năm trước