Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These are my books."

Dịch:Đây là những quyển sách của tôi.

4 năm trước

0 Nhận xét