"Youeatbread."

Dịch:Bạn ăn bánh mì.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TruongVanDinh

sao mình bảo là" mày ăn bánh mì" thì nó báo sai nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Tại Duolingo đại từ nhân xưng được dịch theo qui tắc sau: "I - Tôi; You - Bạn, các bạn; He - Anh ấy, anh ta; She - Cô ấy, cô ta; It - Nó; We - Chúng tôi, chúng ta; They - Họ, chúng, chúng nó, bọn họ..." Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://www.duolingo.com/comment/3663500

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.