1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ผู้หญิงจ่ายเงินพวกเรา"

"ผู้หญิงจ่ายเงินพวกเรา"

แปลว่า:The woman pays us.

February 29, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/funnyfiat

ในคำแปลมีคำว่าเงินนี่นา ก็ควรจะเป็น The woman pays us the money จิ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย