1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ผู้หญิงจ่ายเงินพวกเรา"

"ผู้หญิงจ่ายเงินพวกเรา"

แปลว่า:The woman pays us.

February 29, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Chai357176

ควรปรับปรุงเรื่องการตีความภาษาไทย ควรระบุทุกข้อไปเลยว่าผู้หญิงกี่คน เพราะในภาษาอังกฤษเห็นศัพท์ก็รู้เลย แต่ภาษาไทยตอนแปลไม่เคยบอก


https://www.duolingo.com/profile/funnyfiat

ในคำแปลมีคำว่าเงินนี่นา ก็ควรจะเป็น The woman pays us the money จิ


https://www.duolingo.com/profile/porphet8

To be clear should It be: The woman pays us money.


https://www.duolingo.com/profile/nattychicc

The girl pays us can use also


https://www.duolingo.com/profile/Nilubol

Girl means เด็กผู้หญิง woman means ผู้หญิง


https://www.duolingo.com/profile/Swattsin

ใครรู้​แนะนำหน่อย​ครับ​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย